BK Plastic Surgery Hospital
Korea   China   English   Japan   Mongolia  
Thai   Indonesia   Singapore   Malaysia   Russia
베트남
BK Plastic Surgery
home map email
bk medical group Aesthetic Clinic
 
 
introduce BK plastic surgery center before&after service consultation map of BK
 
   
 
 

  E-mail
  vietnam@bkhospital.com

 

 

 

Căng thái dương

 

Căng thái dương

 

Nâng chân mày

 

Căng da mặt

 

Căng da mặt

 

Căng da mặt

 

Căng da mặt

 

Căng da mặt

 

Căng nếp nhăn trán

 

Căng nếp nhăn trán

 

Căng nếp nhăn trán

 

Căng nếp nhăn cổ

 

Tiêm restylane (Nếp nhăn rãnh mũi – má)

 

Tiêm restylane (Nếp nhăn rãnh mũi – má)

 

Tiêm restylane (Nếp nhăn rãnh mũi – má)

 

Căng da mặt MAGIC bằng Aptos

 

Căng da mặt MAGIC bằng Aptos

 
 
 
 
add Điện thoại: +82-2-544-0404 / Tư vấn tiếng Việt: +82-10-4732-8894 / Email:vietnam@bkhospital.com
Tòa nhà BK, 106, Dosan-daero, Gangnam-gu, Seoul, Korea (Tàu điện ngầm line 3, ga Sinsa, cửa ra số 2).
Copyright(c) www.bkhospital.com All Rights Reserved.
add add add add