BK Plastic Surgery Hospital
Korea   China   English   Japan   Mongolia  
Thai   Indonesia   Singapore   Malaysia   Russia
베트남
BK Plastic Surgery
home map email
bk medical group Aesthetic Clinic
 
 
introduce BK plastic surgery center before&after service consultation map of BK
 
   
 
 

  E-mail
  vietnam@bkhospital.com

 

 

 

Phẫu thuật hạ gò má + Phẫu thuật cằm vuông

 

Phẫu thuật hạ gò má + Phẫu thuật cằm vuông

 

Hạ xương gò má + V-line

 

Hạ xương gò má + V-line

 

Phẫu thuật sửa cằm lẹm (độn silicone)

 

Phẫu thuật sửa cằm lẹm (độn silicone)

 

Phẫu thuật sửa cằm lẹm (độn silicone)

 

Phẫu thuật hai hàm + Thu nhỏ hàm bạnh + Hạ xương gò má + V-line

 

Phẫu thuật hai hàm + V-line

 

Phẫu thuật hai hàm

 

Phẫu thuật hai hàm

 

Phẫu thuật hai hàm

 

Phẫu thuật hai hàm

 

Phẫu thuật hai hàm

 

Hạ xương gò má

 

Phẫu thuật thu nhỏ hàm bạnh + Hạ xương gò má

 

Phẫu thuật V-line

 

Hạ xương gò má

 

Phẫu thuật thu nhỏ hàm bạnh

 

Phẫu thuật thu nhỏ hàm bạnh

 

Hạ xương gò má

 

Độn trán (silicone)

 

Phẫu thuật thu nhỏ hàm bạnh

 

Phẫu thuật sửa hàm lệch + hạ xương gò má

 

Phẫu thuật sửa hàm lệch + hạ xương gò má

 

Phẫu thuật sửa hàm lệch + hạ xương gò má

 

Phẫu thuật sửa cằm lẹm

 

Phẫu thuật hạ xương gò má và thu nhỏ hàm bạnh + độn rãnh mũi – má bằng cách cấy mỡ

 

Phẫu thuật hạ xương gò má và thu nhỏ hàm bạnh + độn rãnh mũi – má bằng cách cấy mỡ

 

Phẫu thuật V-line

 

Phẫu thuật V-line

 
 
 
 
add Điện thoại: +82-2-544-0404 / Tư vấn tiếng Việt: +82-10-4732-8894 / Email:vietnam@bkhospital.com
Tòa nhà BK, 106, Dosan-daero, Gangnam-gu, Seoul, Korea (Tàu điện ngầm line 3, ga Sinsa, cửa ra số 2).
Copyright(c) www.bkhospital.com All Rights Reserved.
add add add add