BK Plastic Surgery Hospital
Korea   China   English   Japan   Mongolia  
Thai   Indonesia   Singapore   Malaysia   Russia
베트남
BK Plastic Surgery
home map email
bk medical group Aesthetic Clinic
 
 
introduce BK plastic surgery center before&after service consultation map of BK
 
   
 
 

  E-mail
  vietnam@bkhospital.com

 

 

 

Căng mí mắt trên và dưới (Xóa nếp nhăn mí mắt trên và dưới )

 

Căng mí mắt trên và dưới (Xóa nếp nhăn mí mắt trên và dưới )

 

Căng mí mắt trên và dưới (Xóa nếp nhăn mí mắt trên và dưới )

 

Lấy bọng mắt + Căng mí mắt dưới (Xóa nếp nhăn mí mắt dưới )

 

Căng mí mắt trên và dưới (Xóa nếp nhăn mí mắt trên và dưới )

 

Căng mí mắt trên và dưới (Xóa nếp nhăn mí mắt trên và dưới )

 

Lấy bọng mắt

 

Lấy bọng mắt

 

Lấy bọng mắt + Xóa nếp nhăn mí mắt dưới

 

Lấy bọng mắt + Xóa nếp nhăn mí mắt dưới

 

Lấy bọng mắt + Xóa nếp nhăn mí mắt dưới

 
 
 
 
add Điện thoại: +82-2-544-0404 / Tư vấn tiếng Việt: +82-10-4732-8894 / Email:vietnam@bkhospital.com
Tòa nhà BK, 106, Dosan-daero, Gangnam-gu, Seoul, Korea (Tàu điện ngầm line 3, ga Sinsa, cửa ra số 2).
Copyright(c) www.bkhospital.com All Rights Reserved.
add add add add