BK Plastic Surgery Hospital
Korea   China   English   Japan   Mongolia  
Thai   Indonesia   Singapore   Malaysia   Russia
베트남
BK Plastic Surgery
home map email
bk medical group Aesthetic Clinic
 
 
introduce BK plastic surgery center before&after service consultation map of BK
 
   
 
 

  E-mail
  vietnam@bkhospital.com

 

 

 

Tái phẫu thuật mắt 2 mí bằng cách rạch da toàn phần (Chữa sa mi mắt + Mở rộng góc mắt ngoài + Hạ đuôi mắt )

 

Tái phẫu thuật mắt 2 mí bằng cách rạch da toàn phần (Chữa sa mi mắt)

 

Tái phẫu thuật mắt 2 mí bằng cách rạch da toàn phần

 

Tái phẫu thuật mắt 2 mí bằng cách rạch da toàn phần

 

Tái phẫu thuật mắt 2 mí bằng cách rạch da toàn phần (Chữa sa mi mắt + Hạ thấp nếp mí)

 

Tái phẫu thuật mắt 2 mí bằng cách rạch da toàn phần (Hạ thấp nếp mí)

 

Tái phẫu thuật mắt 2 mí bằng cách rạch da toàn phần (Nâng độ rộng nếp mí)

 

Tái phẫu thuật mắt 2 mí bằng cách rạch da toàn phần

 

Tái phẫu thuật mắt 2 mí bằng cách rạch da toàn phần (Hạ thấp nếp mí)

 

Tái phẫu thuật mắt 2 mí bằng cách rạch da toàn phần (Hạ thấp nếp mí)

 

Tái phẫu thuật mắt 2 mí bằng cách rạch da toàn phần (Hạ thấp nếp mí)

 

Tái phẫu thuật mắt 2 mí bằng cách rạch da toàn phần (Hạ thấp nếp mí)

 

Tái phẫu thuật mắt 2 mí bằng cách rạch da toàn phần (Hạ thấp nếp mí)

 

Tái phẫu thuật mắt 2 mí bằng cách rạch da toàn phần (Hạ thấp nếp mí)

 

Tái phẫu thuật mắt 2 mí bằng cách rạch da toàn phần (Hạ thấp nếp mí)

 

Tái phẫu thuật mắt 2 mí bằng cách rạch da toàn phần (Hạ thấp nếp mí)

 

Tái phẫu thuật mắt 2 mí bằng cách rạch da toàn phần (Hạ thấp nếp mí)

 

Tái phẫu thuật mắt 2 mí bằng cách rạch da toàn phần (Hạ thấp nếp mí)

 

Tái phẫu thuật mắt 2 mí bằng cách rạch da toàn phần (Hạ thấp nếp mí+Mở rộng góc mắt ngoài + Hạ đuôi mắt )

 

Tái phẫu thuật mắt 2 mí bằng cách rạch da toàn phần (Chữa sa mi mắt + Hạ thấp nếp mí)

 

Tái phẫu thuật mắt 2 mí bằng cách rạch da toàn phần (Hạ thấp nếp mí + Chữa sa mi mắt)

 

Tái phẫu thuật mắt 2 mí bằng cách rạch da toàn phần (Hạ thấp nếp mí + Chữa sa mi mắt)

 

Tái phẫu thuật mắt 2 mí bằng cách rạch da toàn phần (Hạ thấp nếp mí + Chữa sa mi mắt)

 
 
 
 
add Điện thoại: +82-2-544-0404 / Tư vấn tiếng Việt: +82-10-4732-8894 / Email:vietnam@bkhospital.com
Tòa nhà BK, 106, Dosan-daero, Gangnam-gu, Seoul, Korea (Tàu điện ngầm line 3, ga Sinsa, cửa ra số 2).
Copyright(c) www.bkhospital.com All Rights Reserved.
add add add add