BK Plastic Surgery Hospital
Korea   China   English   Japan   Mongolia  
Thai   Indonesia   Singapore   Malaysia   Russia
베트남
BK Plastic Surgery
home map email
bk medical group Aesthetic Clinic
 
 
introduce BK plastic surgery center before&after service consultation map of BK
 
   
 
 

  E-mail
  vietnam@bkhospital.com

 

 

 

Bấm mí + Mở rộng góc mắt trong

 

Mở rộng góc mắt trong

Cắt mắt 2 mí + Mở rộng góc mắt trong

 

Cắt mắt 2 mí bằng cách rạch da toàn phần + Mở rộng góc mắt trong

 

Cắt mắt 2 mí bằng cách rạch da toàn phần + Chữa sa mí mắt + Mở rộng góc mắt trong + Mở rộng góc mắt ngoài

 

Cắt mắt 2 mí bằng cách rạch da toàn phần + Chữa sa mí mắt + Mở rộng góc mắt ngoài + Hạ đuôi mắt

 

Bấm mí + Mở rộng góc mắt trong

 

Bấm mí + Mở rộng góc mắt trong

 

Bấm mí

 

Mở rộng góc mắt trong

 

Phẫu thuật mắt 2 mí bằng cách bấm mí

 

Phẫu thuật mắt 2 mí bằng cách bấm mí

 

Phẫu thuật mắt 2 mí bằng cách bấm mí

 

Phẫu thuật mắt 2 mí bằng cách bấm mí (chỉnh một bên)

 

Phẫu thuật mắt 2 mí bằng phương pháp rạch da bán phần

 

Phẫu thuật mắt 2 mí bằng phương pháp rạch da toàn phần

 

Phẫu thuật mắt 2 mí bằng phương pháp rạch da toàn phần

 

Phẫu thuật mắt 2 mí bằng phương pháp rạch da toàn phần

 

IPhẫu thuật mắt 2 mí bằng phương pháp rạch da toàn phần

 

Phẫu thuật mắt 2 mí bằng phương pháp rạch da toàn phần

 

Phẫu thuật mắt 2 mí bằng phương pháp rạch da toàn phần (trường hợp mắt không cân)

 

Chữa chứng sụp mi

 

Chữa chứng sụp mi

 

Tạo bầu mí mắt

 

Mở rộng góc mắt trong

 

Mở rộng góc mắt trong + Cấy mỡ vào mí mắt

 

Mở rộng góc mắt ngoài + Hạ đuôi mắt

 

Mở rộng góc mắt ngoài + Hạ đuôi mắt

 
 
 
 
add Điện thoại: +82-2-544-0404 / Tư vấn tiếng Việt: +82-10-4732-8894 / Email:vietnam@bkhospital.com
Tòa nhà BK, 106, Dosan-daero, Gangnam-gu, Seoul, Korea (Tàu điện ngầm line 3, ga Sinsa, cửa ra số 2).
Copyright(c) www.bkhospital.com All Rights Reserved.
add add add add