온라인상담

Tiêu đề : Phẫu thuật mắt
   Tên : Chi trần Ngày : 2015-07-22 Lượt xem : 1230
Tôi 38 tuổi mắt tôi có nhiều da thừa bị sụp mí , tôi cần tư vấn cách phẫu thuật nào hợp với mắt của tôi và tôi cần biết chi phí phẫu thuật cho ca giải phẫu mắt của tôi