온라인상담

Tiêu đề : Tư vấn online
   Tên : Jessica Ngày : 2013-10-15 Lượt xem : 2107
 Hi BK.
  
  Khuôn mặt mình to và tròn, mình muốn làm nhỏ lại. BK có cách nào không?
  1 tuần có đủ để làm phẫu thuật không?
  Cảm ơn.