BK Plastic Surgery Hospital
Korea   China   English   Japan   Mongolia  
Thai   Indonesia   Singapore   Malaysia   Russia
베트남
BK Plastic Surgery
home map email
bk medical group Aesthetic Clinic
 
 
introduce BK plastic surgery center before&after service consultation map of BK
 
   
 

bk plastic surgery hospital
 

  E-mail
  vietnam@bkhospital.com

 

 

 

Bệnh viện chuyên khoa thẩm mỹ BK mở cửa suốt 365 ngày để đón tiếp quý khách. 

Giờ khám và tư vấn

Thứ hai~ thứ sáu        :  10 Giờ – 19 Giờ
Thứ bảy                      :  10 Giờ – 17 Giờ
Chủ nhật/ Ngày lễ       :  Nghỉ

Điện thoại tư vấn

ĐT :     +82 - 10 - 4732 - 8894

Địa chỉ

Tòa nhà BK, số 1-2 Nonhyeon-dong, Gangnam-gu, Seoul 
[Tàu điện ngầm line số 3 ga Sinsa cửa ra số 2]

E-Mail

vietnam@bkhospital.com

 

 
 
 
add Điện thoại: +82-2-544-0404 / Tư vấn tiếng Việt: +82-10-4732-8894 / Email:vietnam@bkhospital.com
Tòa nhà BK, 106, Dosan-daero, Gangnam-gu, Seoul, Korea (Tàu điện ngầm line 3, ga Sinsa, cửa ra số 2).
Copyright(c) www.bkhospital.com All Rights Reserved.
add add add add